Кандидатстудентски

Търсене на дипломна работа

Дипломни работи > Готови дипломни работи > Автоматизирана система за ефективно управление на запасите
Грешка: Failed to parse the Currency Converter XML document.
Автоматизирана система за ефективно управление на запасите

Цена: 5.00 лв.

Задай въпрос относно продукта


Дипломна работа 55 стр.

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА - Автоматизирана система за ефективно управление на запасите - същност и изисквания към разработката
      1. Икономическа постановка на проблема за управле-ние на запасите
  1.1. Производствените запаси като икономическа категория
  1.2. Особености, от които се влияе използването на производствените ресурси
  1.3 Необходимост от оптимални стратегии при управлението на ресурсите
     2. Система за ефективно управление на запасите
  2.1. Характеристики на системата
  2.2. Обхват и цели
  2.3. Икономически показатели, за които системата осигурява информация
  2.4. Оценка на разработката
ГЛАВА ВТОРА -  Модели за управление на запасите по отношение на доставките
 1. Обобщен модел за управление на запасите
 2. Основни параметри при планиране на доставките
 3. Фактори, отчитащи се при анализа на системите за плани-ране на доставките
 4. Характер на търсенето и значението му върху типовете модели за управление на запасите
 5. Динамични модели за планиране на запасите
ГЛАВА ТРЕТА - Модели за управление разходването на  запасите
 1.  Основни насоки при планиране разпределението на ресурсите
 2. Модел за оптимално разпределение на определен брой ресурси в няколко вида продукти
 3. Разпределение на един ресурс между отделни видове продукти
 4. Използване един ресурс в няколко технологични процеса
ОБОБЩЕНИЕ на параметрите на системата и средствата за нейната реализация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Коментари на кленти:

Все още няма коментари за този продукт.
Моля, влезте в системата с потебителско име и парола, за да оставите коментар.


© 2019 РЕФЕРАТИ ЕООД