Кандидатстудентски

Търсене на тема от архива

Технически науки > Земеделска техника и технологии

Земеделска техника и технологии

Файлове

Подреждане според: ID | Име | Сваляния | Дата на изпращане | Submitter | Автор | Оценка

Подготвителни хладилници

Кратко описание:
Курсова работа

Проектиране на инсталации за активно вентилиране

Кратко описание:
Дипломна работа
© 2019 РЕФЕРАТИ ЕООД