Кандидатстудентски

Търсене на тема от архива

Компютърни системи и технологии. Информатика

Компютърни системи и технологии. Информатика

Категории Подкатегории/Теми
Математика (0/7)

Файлове

Подреждане според: ID | Име | Сваляния | Дата на изпращане | Submitter | Автор | Оценка
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 Следваща »

Същност и съдържание на информацията. Видове

Кратко описание:
Брой страници - 12

Технологии за защита на информацията в компютрите

Кратко описание:
Брой страници - 27
Увод
1. Същност на информацията – определение, понятиен апарат
2. Видове информация
3. Информацията в компютърните системи
4. Основни канали и заплахи за изтичане на информацията
5. Криптографски методи за защита на информация
6. Други методи за защита на информацията
Заключение
Списък с използваните източници

Използването на MS Office 2007 в икономиката

Кратко описание:
Брой страници - 7

Отпечатване на текстов документ

Кратко описание:
Брой страници - 10
Страница:  1 2 3 4 5 6 7 Следваща »
© 2018 РЕФЕРАТИ ЕООД