Кандидатстудентски

Търсене на тема от архива

Математика

Файлове

Подреждане според: ID | Име | Сваляния | Дата на изпращане | Submitter | Автор | Оценка

Неравенство на Бернули

Кратко описание:
Курсов проект

Умножение на вектор с число

Кратко описание:
Брой страници - 7

Финансова математика (2)

Кратко описание:
Брой страници - 4

Фрактали

Кратко описание:
Брой страници - 9
© 2020 РЕФЕРАТИ ЕООД