Кандидатстудентски

В момента се извършва ъпгрейд на системата за SMS разплащания. Моля, не поръчвайте теми, които се плащат със SMS. Изпратеният от Вас SMS няма да бъде таксуван, но и няма да можете да изтеглите темата.

Съжаляваме за неудобството.

Търсене на тема от архива

Изпити > Развити въпроси за държавен изпит бакалавър по Бизнес администрация

Развити въпроси за държавен изпит бакалавър по Бизнес администрация
Сваляне
  

Описание:
Развити въпроси 100 стр.
Изпратено на:
01 Jan 2006
Размер:
148000
Сваляния:
28
Дата:
01 Jan 2006
Рейтинг:
Оценка:7
Коментари:
Галин Горанов 2006-01-01 15:30:04 ВЪПРОСНИК: 1. Брутен национален продукт 2. Търсене и предлагане на стоките на пазара. Пазарно равновесие 3. Теории и школи в управлението. Мениджърите и тяхната роля 4. Класическа школа, школа Човешки отношения, Школа Организационно поведение 5. Функции на управлението 6. Управленски решения - същност, изисквания, видове. Етапи на процеса на вземане на решение и реализиране на управленски решения. 7. Информация и информационни системи в управлението. 8. Стратегическо и оперативно управление на човешките ресурси. Съвременни подходи за управление на човешките ресурси в организацията. 9. Принципи за изграждането и функционирането на системата за управлението на човешките ресурси. Обект, субект, цел, функции и методи на управление на човешките ресурси. 10. Оценка на ефективността на системата за управление на човешките ресурси в бизнес организациите. 11 Структура и динамика на капитала на фирмата. Концепция за стойността на капитала. Институции, предоставящи финансови ресурси. Парични потоци. 12. Видове активи и инструменти. Принципи за оценка на финансовите активи. Реални (материални) активи на фирмата. 13. Концепция за възвръщаемост. Концепция за финансов риск. Концепция за_ ,ЛВ.емева стойност на парите. Методи за планиране на разходи, приходи, цени и печалби. 14. Пряко инвестиране в реални активи. Портфейлно инвестиране във финансови активи. Основни принципи и методи. 15. Капитал и пасиви на предприятието - същност и форми на проявление. 16. Амортизируеми активи характерни черти, състав, текущо и последващо оценяване. Нормативни изисквания. Отчитане на дълготрайни активи - материални и нематериални, придобиване, амортизация, намаление. 17. Управление на проекти. Основни положения. Управление на проекти и управление на операциите. 18. Структурен подход за управление на проекти. Основни цели. Основни процеси. 19. Организация на управлението на проекти. Международни проекти и проблеми на фирмените култури. 20. Същност и развитие на маркетинговата концепция за фирмено управление. Сравнение между производствена, продуктова, продажбена и маркетингова концепция за управление. Социално-отговорен маркетинг. 21. Избор на целеви пазар на фирмата. Сегментиране на пазара и оценка на пазарните сегменти. Избор на стратегия за пазарните сегменти. Позициониране на продуктите ц услугите на пазарните сегменти. 22. Маркетинг микс на фирмата. Елементи на класическия маркетинг микс - продуктова, ценова, пласментна и комуникационна политика. Маркетинг микс на услугите. Маркетинг по Интернет. 23. фирмена иновационна стратегия. Иновационен и технологичен одит. Генериране на идеи за нови продукти. 24. Въвеждане и разпространение на новите продукти на пазара. Бариери при разпространението и възприемането на иновациите. 25. Международна продажба. Условия на външнотърговския договор. 26. Организирани пазари - същност, видове и механизъм на действие. Международни стокови борси. 27. Институционална и правна система на Европейския съюз. Компетенции на институциите и органите на ЕС. Институционална реформа. Договорът от Ница. Европейската конституция. 28. Стратегия на ЕС за разширяване на изток. Особеностите на петото разширяване на ЕС. Програмите ФАР, ИСПА и САПАРД. 29. Реформите в държавната администрация в контекста на присъединяване към Европейския съюз.
Юлиана 2007-09-12 14:45:05 в описанието пише:Развити въпроси 100 стр. А като го изтеглиш излиза само въпросника? Какво става???
Petja Popova 2007-09-24 23:04:48 а как успя въобще да пратиш sms? аз опитах ама не става
Reni 2007-09-27 12:33:22 излиза всичко, но повечето теми не стават
katq 2007-11-24 13:22:41 pove4eto teme ve4e ne sa aktualni na men mi predstoi takav izpit i vaprosnikat e sas savsem drugo sadarjanie nqkoi ne6ta vaob6te gi nqma.
© 2020 РЕФЕРАТИ ЕООД